Spółdzielnia Socjalna "Perspektywa"SŁUPY OGŁOSZENIOWEOśrodek

Spółdzielnia Socjalna "Perspektywa"

Naszym celem jest reintegracja społeczno-zawodowa poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków oraz realizacja społecznie doniosłych zadań w ramach międzysektorowego partnerstwa społeczno-publiczno-prywatnego.

SŁUPY OGŁOSZENIOWE

Uchwałą Rady Miasta Suwałki administrowanie słupami ogłoszeniowymi na terenie miasta Suwałki przekazano od Zakładu Dróg i Zieleni naszej Spółdzielni Dotychczasowe ceny pozostają bez zmian. Wszelkie ogłoszenia mogą być zamieszczane wyłacznie za posrednictwem Spółdzielni.

Learn More

Ośrodek

Od 1 stycznia 2016 Spółdzielnia Socjalna „Perspektywa” prowadzi Ośrodek Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych.

Learn More

O nas

Pierwsza spółdzielnia socjalna w Suwałkach Spółdzielnia Socjalna – podmiot realizujący zadania pożytku publicznego, działający na rzecz środowiska lokalnego. Działamy w oparciu o prawo spółdzielcze, ustawę o spółdzielniach socjalnych i ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Naszym celem jest reintegracja społeczno-zawodowa poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków oraz realizacja społecznie doniosłych […]

Słupy ogłoszeniowe

Uchwałą Rady Miasta Suwałki administrowanie słupami ogłoszeniowymi na terenie miasta Suwałki przekazano od Zarządu Dróg i Zieleni naszej Spółdzielni. NASZYM CELEM JEST, ABY SŁUPY OGŁOSZENIOWE STANOWIŁY MIEJSCE REKLAMY A JEDNOCZEŚNIE BYŁY ESTETYCZNYM ELEMENTEM WYSTROJU NASZEGO MIASTA                     Regulamin korzystania ze słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Suwałk Regulamin […]

Ośrodek Profilaktyki i Wsparcia

dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych

i Bezdomnych

Od 1 stycznia 2016 Spółdzielnia Socjalna „Perspektywa” prowadzi Ośrodek Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych. Więcej informacji na stronie Ośrodka: www.osrodek.suwalki.pl

Usługi BHP

Prowadzimy kompleksowe szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy szkolenia BHP wstępne szkolenia BHP okresowe szkolenia BHP pracodawców